Project Description

O projekte

Ako Kvapôčka putovala

Autorka: Kristína Royová

Vydavateľstvo: Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Bratislava

Rok: 2001

O projekte

Ako Kvapôčka putovala

Autorka: Kristína Royová

Vydavateľstvo: Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Bratislava

Rok: 2001

prvá naozajstná knižka, ktorú som ilustrovala. Knižka pre deti, spolu v slovenskom a rómskom jazyku

Galéria