Project Description

O projekte

Pocta o láske a iných demónoch

Autor: Gabriel García Marquez

študentská, bibliofilská práca knižky počas štúdia VŠVU, 2005

Rok: 2005

O projekte

Pocta o láske a iných demónoch

Autor: Gabriel García Marquez

študentská, bibliofilská práca knižky počas štúdia VŠVU, 2005

Rok: 2005

Galéria