Project Description

O projekte

(S)tíšená noc

Autor: Silvia Miklošovičová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Company Art, Bratislava

Rok: 2011

O projekte

(S)tíšená noc

Autor: Silvia Miklošovičová

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Company Art, Bratislava

Rok: 2011

knižka poézie, obálka na mieru, vo vnútri s výberom diel z voľnej lyrickej tvorby

Galéria